Entries by donkag59

Разговорничето – функционална грамотност от първата крачка

Разговорничето на комплекта English ABC Play and Learn е естествено продължение на всеки урок в Букварчето. То е съсредоточено изцяло върху общуването на новия език, но вече с включени всички четири речеви дейности в органично единство и със специален акцент върху ролята на четенето и писането в ежедневното общуване. Езиковият материал и предложените идеи за […]

С какво ще ви бъде полезна Учебната книжка – игра?

Всеки преподавател по английски език в първи и втори клас мечтае да разполага с учебна книжка – игра, която: да включва всички усвоявани букви и думи, да провокира детето да чете и да преговаря думите; да увлича малкия ученик, за да не се налага той да бъде допълнително мотивиран с оценки или дисциплина; да бъде […]

Кризата „Английски език 2 – 3 клас“

        Сигурно си зададохте въпроса: „Не е ли твърде рано за криза?“ или „Какво ли толкова ще учат 8-годишни деца, та да има и криза?“ Всъщност кризата е лесно обяснима. Повечето учебни комплекти, одобрени от МОН, са британски, с клеймо „За България“. Ако сте специалист и отворите тези учебници, веднага ще установите, […]